Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 385-391


НАПОНСКО ИЊЕКТИРАЊЕ СТЕНСКИХ МАСА - АНАЛИЗА НАПОНСКОГ СТАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.048
UDK: 624.138.24:552.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Драган; Панчић, Александар; Војнић Пурчар, Мартина
 
 Резиме:
 У раду је извршена упоредна анализа напонског стања стенске масе око кружног тунелског отвора за случај са и без напонског ињектирања. Моделирање је извршено у условима равног стања деформација при чему је чврстоћа стенске масе дефинисана Мохр-Кулоновим критеријумом. Посматрана стенска маса изложена је хидростатичком стању напрезања. Напонско ињектирање, у првом случају, приказано је у условима повећања угла унутрашњег трења и кохезије у зони пластичности око ископа. У другом случају приказано је напонско ињектирање у условима наношења притиска на контуру ископа. Добијени резултати, нумеричким и аналитичким методама, показују да напонско ињектирање значајно побољшава механичке особине стенске масе.
 
 Кључне речи:
 напонско ињектирање, тунел, стенска маса, нумеричка анализа, зона пластичности