Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 415-421


САНАЦИЈА ГАЛЕРИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПУТА ПРИМЕНОМ СИДРЕНИХ АБ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.052
UDK: 625.711.1:69.059
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вукомановић, Радован
 
 Резиме:
 У овом раду описано је пројектовање армиранобетонске галерије као најефикаснијег решења за заштиту пута и корисника пута од одрона и осулина са стрме литице уз пут. На предметном локалитету на магистралном путу М-16 Бања Лука-Јајце, на стеновитој падини висине 200-300 м, под углом од 60º-80º се јављају спорадични одрони стена запремине од 2 дм3 до 500 дм3 и изазивају сталну претњу учесницима у саобраћају. Осим одрона стенског материјала, највећу опасност представља смањена висина саобраћајног профила, због усецања трасе у стенски масив, где је практично онемогућено мимоилажење теретних возила и често долази до блокаде и заустављања саобраћаја на предметним локацијама, што је недопустиво за ранг магистралног пута. Елементи галерије су пројектовани да заштите учеснике у саобраћају од одрона стена као и да обезбеде потребно проширење пута. Главни носачи, АБ платна су облика слова "Т" са променљивом висином стуба дуж пута, који се прилагођава терену и конзолом од 3 м, анкеровани сидрима дужине 6 м у стабилне стенске блокове. Главни носачи су међусобно повезани армирано бетонском монолитном плочом. Технологија извођења радова је морала бити разрађена тако да се радови одвијају без потпуне обуставе саобраћаја, обзиром на ранг саобраћајнице и не постојање одговарајућег алтернативног правца.
 
 Кључне речи:
 санација, конструкција, галерија, заштита, одрони, анкер сидра