Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 325-331


ПОДУЖНО НЕУКРУЋЕНА РЕБРА ГРЕДНИХ НОСАЧА ОПТЕРЕЋЕНИХ ЛОКАЛИЗОВАНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.041
UDK: 624.072.2:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ковачевић, Саша; Марковић, Ненад
 
 Резиме:
 Рад описује понашање подужно неукрућеног ребра гредних (лимених) носача оптерећених локализованим оптерећењем (patch loading). Основа рада представља могућности нумеричког моделирања носача и поређење са експерименталним тестовима. Отпорност на patch loading је одређена нелинеарном анализом укључујући геометријску и материјалну нелинеарност. Нумерички модел је направљен користећи софтверски пакет на бази коначних елемената. На основу експерименталних тестова стварна почетна геометријска имперфекција је узета у обзир и имплементирана у нумерички модел и поређена са другим облицима почетних имперфекција. Нумерички тестови су поређени са два експериментална теста на завареним I носачима.
 
 Кључне речи:
 локализовано оптерећење, експериментално истраживање, критично оптерећење, нумерички тест