Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 733-738


ОДРЖИВО ПЛАНИРАЊЕ, КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ КОНФИГУРАЦИЈЕ ТЕРЕНА И ОСУНЧАНОСТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.092
UDK: 711.4:502.11
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јoвановић, Милена; Мирић, Александра; Јевремовић, Љиљана
 
 Резиме:
 У раду је приказана повезаност између одрживог урбаног планирања и климатских промена, важност правилног сагледавања свих природних и створених услова приликом планирања насеља, у циљу задовољења свих човекових потреба. Такође, приказана је узајамна веза између конфигурације терена, осунчаности и сенке на студију случаја индивидуалног стамбеног насеља на територији градске општине Палилула, Ниш. Изграђено стамбено насеље налази се на северним падинама брда Горице, које у зимским месецима у поподневним часовима остаје неосунчано. У раду је приказана просечна дужина бачених сенки стамбених објеката на северне и јужне стране са истим нагибом.
 
 Кључне речи:
 Урбанизам, одрживо планирање, климатске промене, осунчаност терена, конфигурација терена, сенке