Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 589-


СУШЕ У БАЧКОЈ ТОКОМ ВЕГЕТАЦИОНОГ ПЕРИОДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.073
UDK: 551.577.38
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фабиан, Ђула; Будински, Љубомир
 
 Резиме:
 Овим радом су изучаване метеоролошке суше у вегетационом периоду, трајања 25 и више дана са евентуалним падавинама висине мање од 5 мм/дан. Анализиране су временске серије података са четири метеоролошке станице у Бачкој, Војводини. За све њих утврђена је расподела броја појаве суша током вегетационог периода, као и емпиријска кумулативна функција расподеле трајања суша. Коначно, на основу добијених резултата приказане су изолиније трајања суша повратног периода од 5 година.
 
 Кључне речи:
 Суша, вегетациони период, Бачка