Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 119-124


ПРОЦЕНА СТАЊА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.014
UDK: 726.54:624.024
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ринд, Анзелм; Ринд, Илеш
 
 Резиме:
 У овом раду је извршена процена општег стања римокатоличке цркве у Бачкој Тополи са посебним освртом на кровну конструкцију. У раду се обрађују информације добијене теренским истраживањем а као подлоге су кориштени извештаји истраживања рађена крајем прошлог века. Најугроженији делови објекта су елементи кровне конструкције. Радом се траже узроци оштећења и даје се оцена о употребљивости објекта, као и могућа решења за санацију.
 
 Кључне речи:
 теренско истраживање, употребљивост објекта , санација