Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 627-630


УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА БИОЛОШКОГ УКЛАЊАЊА АЗОТА НА ППОВ ГРАДА СУБОТИЦЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.078
UDK: 628.35
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Исић, Биљана; Поповић, Даниел; Шугар, Ђерђ; Пижурица, Петар
 
 Резиме:
 Биолошко пречишћавање отпадних вода активним муљем је аеробни процес који захтева велике количине раствореног кисеоника у биолошким базенима. У њима се одвија суштина биолошког процеса пречишћавања. Дуваљке које се користе за аерацију активног муља су највећи потрошачи електричне енергије на постројењу, па је процес аерације значајан из више аспеката. Са једне стране због квалитета пречишћене отпадне воде, а са друге због потрошње укупне електричне енергије постројења. У овом раду су представљене измене начина регулације рада дуваљки које су спроведене на ППОВ града Суботице, у циљу оптимизације процеса пречишћавања и смањења његових трошкова.
 
 Кључне речи:
 оптимизација аерације, процес активним муљем;