Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 409-414


СТАБИЛНОСТ ГРАВИТАЦИОНИХ ПОТПОРНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.051
UDK: 624.164.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Нешовић, Иван; Пауновић, Степа; Петровић, Милан; Ћирић, Нинослав
 
 Резиме:
 У раду су приказане основне карактеристике и могућности коришћења потпорних зидова од габиона. Главни разлог томе су многе косине и клизишта настале засецањем терена, које се морају обезбедити потпорним конструкцијама. Са друге стране, угрожавање стабилности потпорних конструкција у подручјима склоним поплавама постаје озбиљан проблем у многим местима. С тим у вези потребно је изабрати одговарајући тип потпорног зида који ће одговорити задатом проблему. Отуда овај рад представља преглед концепта грађења потпорних конструкција од габиона правоугаоног и шестоугаоног облика са контролом стабилноти
 
 Кључне речи:
 потпорне конструкције, габиони, контрола стабилности