Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 499-508


ПРИЛОГ ГЕНЕРАЛНОМ РЕШЕЊУ ПУТНИЧКЕ СТАНИЦЕ СУБОТИЦА У КОНТЕКСТУ РАЗВОЈА СУБОТИЧКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА У 21. ВЕКУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.063
UDK: 725.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Божовић, Драган; Чоко, Бошко; Јовановић, Станислав; Nešić, Jovana
 
 Резиме:
 У овом раду приказано је генерално решење коомплекса путничке и техничке путничке станице у контексту развоја Суботичког чвора у 21. веку. Основу решења железничког чвора, односно комплекса путничке станице представља успешно провођење главне магистралне двоколосечне пруге Е85: Београд – Суботица - Државна граница (Келебија)- Будимпешта кроз чвор и град. Све остале прикључне пруге чвора добро су повезане са путничком станицом. У варијантним решења чвора, комплекс главне и техничке путничке станице дефинисан je као интермодални транспортни центар, узевши у обзир блиску локацију аутобуске станице. Техничка путничка станица формирана је југоисточно од путничке станице на железничком земљишту. Остварено је значајно ослобађање дела овог земљишта за потребе града. Структура/решење овог комплекса омогућава комбиновање различитих технологија транспорта, односно квалитетан аутобуски, међуградски, регионални и локални железнички саобраћај. Добро дизајнирани објекти, по угледу на савремне станичне комплексе у Европи, који омогућавају различите врсте интегрисаних сервиса треба да буду саставни део приказаног решења.
 
 Кључне речи:
 Железнички чвор, путничка станица, генерално решење, транспорт, интермодал