Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 575-582


ПРИМЕНА SEEP/W НА ПРОВЕРУ ФИЛТРАЦИОНЕ СТАБИЛНОСТИ БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ БЕЗДАН
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.071
UDK: 627.152.152:004.4SEEP/W
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Машић, Борислав; Стипић, Матија; Јефтенић, Горан; Колаковић, Слободан; Вујовић, Светлана
 
 Резиме:
 У раду ће се описати принцип нумеричког моделирања преко модела нумеричке анализе­софтверског пакета SEEP/W. SEEP/W је нумерички модел који математички симулира стварни физички процес течења воде кроз једну посебну средину. Разматраће се струјање воде у порозним срединама које се састоје од зрнастих материјала. При разматрању порозне средине претпоставиће се да је хомогена и изотропна тј.да има униформне особине по целој разматраној запремини. Циљ рада је анализа и провера филтрационе стабилности бродске преводнице "Бездан" за два екстремна случаја­први, када је максималан ниво воде у Дунаву, а минималан ниво у каналу, а други када је максималан ниво воде у каналу, а минималан ниво у Дунаву.
 
 Кључне речи:
 нумеричко моделирање, софтверски пакет SEEP/W, струјање воде у порозној средини, бродска преводница "Бездан"