Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 239-245


ТРАЈНОСТ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА СА АСПЕКТА КОРОЗИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.030
UDK: 620.193:624.014.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маслак, Емир; Садовић, Енис
 
 Резиме:
 У раду је анализирано штетно дејство корозије на конструкције. Приложен је приказ корозионих модела који се најчешће користе како би се предвидео интензитет ове деградацијске појаве којој су изложене све челичне конструкције. Узимајући у обзир брзину напредовања корозије, одређене је време које је неопходно да попречни пресек изгуби своје ефективне површине како би један аксијално притиснути елемент избубио моћ ношења. У раду је кориштена метода моделовања, односно штап је моделиран уз помоћ СХЕЛЛ елемената, и тражене величине су срачунате методом коначних елемената, уз помоћ савременог софтвера (АНСYС).
 
 Кључне речи:
 корозија, трајност, МКЕ