Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 727-732


УНАПРЕЂЕЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ НАСЕЉА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.091
UDK: 502.131.1:711.437
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Љиљана
 
 Резиме:
 Агенда 21 представља предлог за деловање, поред осталог, и за одрживи развој људских насеља и рурални развој, а са социолошке стране за деловање девет основних друштвених група где је од посебног значаја аутохтоно становништво и готово маргинализовано, сиромашно становништво руралних средина. Локална агенда представља план акција за спровођење идеја одрживог развоја на локалном нивоу где је неопходно да локалне власти преузму улогу главног покретача за доношење конкретних планова и акција у проблематици заштите руралне средине. На примеру ревитализације центра Кривог Вира предвиђена је ренструкција базена и изградња плаже; чиме се омогућава одрживи развој руралне средине што представља резултат одрживог планирања.
 
 Кључне речи:
 Агенда 21, одрживи развој, аутохтоно становништво, реконструкција базена, рурална средина