Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 29-35


НОВИ ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ПРОИЗВЕДЕН РЕЦИКЛАЖОМ ТЕКСТИЛНОГ ОТПАДА АУТО ИНДУСТРИЈЕ – ИЗОРЕТЕКС
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.002
UDK: 699.84/.888:691.15
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђорђевић, Ђорђе; Аврамовић, Биљана
 
 Резиме:
 Грађевински кластер „ДУНДЈЕР“, заједно са већим бројем својих чланица, учествује на националном пројекту суфинансираном од стране Националне агенције за регионални развој. ИЗОРЕТЕX је пројекат чији је циљ да развије један нови термички и акустички гређевински изолациони материјал, базиран на рециклажи отпадака од аутоиндустрије, конкретно аутотекстилног отпада. ИЗОРЕТЕX је посебно актуелан изолациони материјал за лаке грађевинске конструкције које захтевају додатну акустичку, термо и вибро-изолацију. Процена је да ће овај изолациони производ ослобадјањем великих произвошача од вишка отпада, створити уштеде у износу од 100 милиона €. Тренутно су у у току тестирања материјала која треба да потврде његове топлотне, акустичне и вибро перформансе. Грађевински кластер „ДУНДЈЕР“ ће унутар својих чланица обезбедити и пробну производњу и пласман овог материјала у региону.
 
 Кључне речи:
 индустријски отпад, текстилни отпад, ауто-текстилни отпад, рециклажа текстилног отпада, топлотна изолација зграда, звучна изолација зграда, вибро-изолација, енергетска ефикасност.