Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 403-408


АНАЛИЗА ДИМЕНЗИОНИРАЊА ФЛЕКСИБИЛНИХ И КРУТИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.050
UDK: 625.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Башић, Захид; Мешановић, Ахмет
 
 Резиме:
 Овим радом урађена су истраживања димензионирања коловозних конструкција, те проведена анализа резултата истраживања. У данашње вријеме гдје је присутно мноштво различитих материјала и велика разлика у тржишним цијенама коштања изведбе ових радова, код пројектовања нових и санације постојећих саобраћајница задржана је пракса да се при димензионирању користи једна од познатих метода, а ти резултати добивени на тај начин прихватају се као релевантни. Анализом је дата упоредба добивених резултата прорачунима слојева коловозне конструкције, урађених по признатим методама димензионирања, како за флексибилне коловозне конструкције, тако и за круте коловозне конструкције. Према резултатима урађена је упоредба цијене коштања једног метра дужног слојева, те је извршена упоредба цијене коштања коловозне конструкције по једном метру дужном, а узимајући у обзир признате методе димензионирања. Крајни циљ овог рада је упоредна анализа димензионирања флексибилних и крутих коловозних конструкција, те приједлог најповољније варијанте како за флексибилне тако и за круте коловозне конструкције.
 
 Кључне речи:
 коловозна конструкција, анализа, димензионирање, методе