Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 565-574


ПОБОЉШАНА МЕТОДА LATTICE-BOLTZMANN ЗА ПРОРАЧУН 2Д ПРОТОКА У КРИВОЛИНИЈСКИМ КООРДИНАТАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.070
UDK: 532.54
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Будински, Љубомир; Фабиан, Ђула; Машић, Борислав; Јефтенић, Горан; Колаковић, Слободан
 
 Резиме:
 Велики број метода је претходио успешном моделирању протока у физичким доменима сложене геометрије методе Lattice-Boltzmann-а (ЛБМ). Заједничка особина свих ових метода је парцијални извод основне структуре методе Lattice-Boltzmann-а, што резултује погоршањем тачности и стабилности, као и једноставности примене. У циљу минимизирања недостатака што је више могуће, предложена је форма ЛБМ заснована на принципима класичне ЦФД, са комплетном трансформацијом дводимензионалних једначина протока у криволинијске координате. У циљу елиминисања недостатака овог приступа, које долазе услед употребе методе коначних разлика у моделирању одређених услова, побољшана метода је конципирана на следећи начин: трансформисани сет једначина за прорачун 2Д протока, укључујући Navie-Stokesove једначине и Sen-Venanove једначине осредњене по дубини, су представљене у форми таквој да су сви услови компатибилни са основном структуром ЛБМ. Ови резултати имају већу тачност, уз очување једноставности структуре и ефикасности саме методе. Предност предложеног приступа демонстрирана је кроз три бројна примера. Резултати предложене методе су упоређени са аналитичким решењем, решењем добијеним на лабораторијском моделу и са резултатима других нумеричких метода.
 
 Кључне речи:
 Криволинијске координате, метода Lattice-Boltzmann, Navie-Stokesove једначине, Sen-Venanove једначине осредњене по дубини