Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 719-725


ТЕОРИЈСКИ ПРИНЦИПИ И ДИЈАГРАМСКИ МЕТОД У АРХИТЕКТУРИ ПИТЕРА АЈЗЕНМАНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.090
UDK: 72.071.1Ajzenman P
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дулић, Оливера; Алаџић, Викторија
 
 Резиме:
 Истраживање приказано у овом раду бави се радикалним идејама и комплексним концептима у стваралаштву једне од најконтроверзнијих личности у савременој архитектури. Под снажним утицајем постструктуралистичких мислилаца XX века – Дериде, Фукоа и Делеза – Ајзенман развија специфичну мисао засновану на концептуалној архитектонској форми. Његова архитектура креће се изван традиционалних параметара изграђеног објекта, те се представља пре кроз дијаграме него кроз остварене пројекте. Као таква, ова архитектура више не представља пасивни простор настањивања, већ сложени вишемедијски догађај и инструмент за конституисање друштвене реалности. Кроз примену дијаграма, његово стваралаштво усмерава се ка форми, као објективном циљу архитектуре. Теоријски и практични принципи у Ајзенмановом стваралаштву под сталним су утицајем друштвено-економских чинилаца, и као такви окарактерисани су сложеношћу и вишеслојношћу. Комплексни концептуални приступ и јединство теорије и праксе јесу чињенице које овог архитекту издвајају као једног од најзначајнијих на пољу истраживања граница архитектонског дискурса и стваралаштва.
 
 Кључне речи:
 деконструктивизам, дијаграм, архитектонска форма, Питер Ајзенман