Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 557-565


ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ МЕШАВИНА ЗА ИЗРАДУ БЕТОНСКОГ КОЛОВОЗА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.051
UDK: 666.972.5:625.022
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шешлија, Милош; Старчев-Ћурчин, Анка; Кукарас, Данијел; Пешко, Игор; Рашета, Андрија
 
 Резиме:
 Круту коловозну конструкцију представља бетонски коловоз. У овом раду, за потребе анализе урађено је испитивање три претходнe пробе узорака за израду бетонског коловоза, а касније и испитивање чврстоће при притиску и запреминске масе. Испитивање је обављено након 7 и 28 дана, при чему су узорци неговани у лабораторијским условима. Испитане мешавине се разликују према врсти и количини цемента, агрегата, суперпластификатора, аераната и водоцементног фактора. На основу резултата урађених испитивања, за све три бетонске мешавине, чврстоће при притиску након 28 дана су веће или једнаке од 40МPa што доводи до закључка да све мешавине испуњавају услов за израду бетонског коловоза.
 
 Кључне речи:
 бетонски коловоз, мешавине, чврстоћа при притиску