Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 965-974


ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА BESTSDI КУРИКУЛУМА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У СУБОТИЦИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.089
UDK: 378.096.147
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница; Гучевић, Јелена; Бешевић, Мирослав
 
 Резиме:
 У раду су објашњени разлози за увођење инфраструктуре просторних података као теме на студијама грађевинарства и приказани нивои студија, студијски програми, модули и предмети на Грађевинском факултету у Суботици који се обогаћују овим садржајем. Истакнуте су теме везане за теоријски и практични део курикулума, водећи рачуна да се на адекватан начин студентима представе концепт и компоненте просторних података, приступ подацима, стандарди и директиве европске уније као и могућности употребе, развоја и одржавања геопросторних података у области грађевинске науке и праксе.
 
 Кључне речи:
 Инфраструктура просторних података, грађевински факултет, наставни програми