Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 721-733


НОВА МЕТОДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРОТИЦАЈА НА НЕСУЖЕНОМ, НАГНУТОМ, ОШТРОИВИЧНОМ ПРЕЛИВУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.066
UDK: 532.533
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ховањ, Лајош
 
 Резиме:
 Међународни стандард оштроивичног прелива се односи на вертикалан прелив. Циљ овог рада је утврђивање могућност мерења протицаја при непотопљеном преливању воде на несуженом, нагнутом преливу. Резултат досадашњих анализа: бави се само аерисаним преливањем. У оквиру истраживања могућност мерења хидрограма отицаја оштроивичним преливом при непотопљеном преливању, од испитиваних решења за употребу у пракси је препоручено коришћење несуженог, нагнутог прелива. На основу мерења на Грађевинском факултету у Суботици (Србија) у овом раду је вршено прецизирање границе између аерисаног и неаерисаног преливања, и дати су предлози за мерење протицаја у целом дијапазону (неаерисаном и аерисаном) непотопљеног преливања преко несуженог, нагнутог, оштроивичног прелива.
 
 Кључне речи:
 несужени нагнути оштроивични прелив, непотопљено аерисано и неаерисано преливање