Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 311-320


ПОНАШАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ РЕГАЛА ПОД УТИЦАЈЕМ ПРОБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.028
UDK: 624.042:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кукарас, Данијел; Јовановић, Ђорђе; Жарковић, Драго
 
 Резиме:
 Овај рад приказује резултате испитивања индустријског палетног регала под утицајем максималног пробног оптерећења. Резултати испитивања су потврдила да су механичке карактеристике споја стуба и греде унутар палетног регала кључне за понашање регала под утицајем радног оптерећења. Резултати испитивања су показали да конвенционални приступ прорачуну применом линаерних метода са идеализованим везама може довести до погрешних закључака о понашању конструкције и њеном неадеквантом димензионисању.
 
 Кључне речи:
 Индустријски палетни регали, испитивање, пробно оптерећење, понашање конструкције