Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 941-951


ИСТОРИЈСКИ КОНТИНУИТЕТ ПРИМЕНЕ ТРАНСЦЕДЕНТНИХ ПРАВОИЗВОДНИХ ПОВРШИ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.087
UDK: 72.012:111.852
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Владан; Николић, Оливера; Тамбурић, Јасмина; Живковић, Срђан; Митковић, Михајло
 
 Резиме:
 У овом раду, анализиране су трансцедентне правоизводне површи и њихова примена у архитектонском пројектовању. Правоизводне површи чешће се примењују у формама архитектонских објеката, с обзиром да је њихова примена једноставнија и рационалнија у односу на двоструко закривљене површи. Овај рад приказује историјски континуитет примене правоизводних трансцедентних површи, приказујући и анализирајући изабране примере од почетка наше цивилизације, до савремених архитектонских структура.
 
 Кључне речи:
 трансцедентне правоизводне површи, архитектонско пројектовање, примењена геометрија