Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 147-156


МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА У БИХАЋУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.011
UDK: 624.042:69.032.22
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дурановић, Едина; Џидић, Санин
 
 Резиме:
 Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине је недавно објавио нове интерактивне карте за карактеристичне вриједности оптерећења снијегом на тло, основне вриједности брзине вјетра и карту сеизмичког хазарда за територију Босне и Херцеговине, као дио националних додатка уз Еурокод 1 и Еурокод 8, који су замијенили стандарде и прописе из Југославије. Бихаћ је један од највећих градова у Босни и Херцеговини и административни центар Унско-Санског кантона. Међутим, у недавној прошлости, неки објекти и носиве конструкције у Бихаћу су доживјеле оштећења или су се чак срушиле због оптерећења снијегом или дјеловања вјетра. Бихаћ, за разлику од других већих градова у Босни и Херцеговини није био један од градова са значајним бројем високих објеката. Већина зграда је била висине до пет спратова, што указује на свијест инжењера и архитеката о суспектном квалитету носивог тла и сеизмичкој зони у којој се Бихаћ налази. Упркос томе, постоје изграђени високи објекти у Бихаћу, али не тако високи као у другим већим градовима у Босни и Херцеговини. Највиши високи објекат у Бихаћу је висине шеснаест спратова стамбене намјене са пословним садржајима на прва два спрата. С обзиром да се може очекивати потреба за изградњом високих објеката у наредном периоду у Бихаћу, као админситративном и пословном центру, ово истраживање представља допринос анализи конструктивних могућности изградње високих објеката у Бихаћу узимајући у обзир нове националне додатке за Еурокодове 1 и 8.
 
 Кључне речи:
 Високи објекти, Конструктивни систем, Бихаћ, Еурокодови