Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 125-137


ПОЖАРНА ОТПОРНОСТ ЗАШТИЋЕНИХ И НЕЗАШТИЋЕНИХ ДРВЕНИХ ГРЕДА И СТУБОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.010
UDK: 624.011.1:614.841.33
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Цветковска, Мери; Chifliganec, Cvetanka
 
 Резиме:
 Према пројектним кодовима, дрвене зграде морају испуњавати дефинисане захтјеве за заштиту од пожара. За захтевано трајање излагања пожару, безбедност од пожара се може постићи правилним пројектовањем елемената конструкције, што се може постићи обезбеђивањем потребног заостатног пресека који би примио пројектна оптерећења током пожара или заштитом пресека противпожарним материјалима. У овом раду анализирана је отпорност на пожар незаштићених и заштићених стубова и слободно ослоњених дрвених греда изложених стандардном пожару.
 
 Кључне речи:
 Дрвена греда, дрвени стуб, изолација, температуре, пожар, угљенисан слој