Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 21-32


АНАЛИЗА РОБУСНОСТИ ВИШЕСПРАТНЕ АБ ЗГРАДЕ У СЛУЧАЈУ ГУБИТКА УГАОНОГ СТУБА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.002
UDK: 624.042.072.2:69.032.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фолић, Радомир; Чокић, Милош
 
 Резиме:
 Робусност представља својство конструктивног система да се одупре прогресивном колапсу, тј. да спречи ланчани лом конструкције у случају локалног губитка виталних елемената, успостављањем прерасподеле утицаја и омогућавањем формирања алтернативних путева оптерећења. Најчешће, у случају губитка једног од вертикалних елемената, конструкцијe је подвргнута великим деформацијама, због чега је примена нелинеарне анализе неопходна за проучавање понашања конструкције до формирања механизма или прогресивног лома.
 
 Кључне речи:
 Робусност, прогресивни лом, АБ оквирна конструкција, НСА, НДА