Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 3-11


ОЦЕНА ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОГОЂЕНИХ ПОЖАРОМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.000
UDK: 614.845:728.5+699.81
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Bujňák,Ján; Jedraszak, Bronisław
 
 Резиме:
 Пожар представља озбиљну опaсност по жива бића и околину. Без адекватне контроле, чак и најмања грешка или недостатак могу довести до великих катастрофа. Данас су нумеричка и експериментална истраживања обезбедила правила прорачуна за процену носивости грађевинских компоненти у случају пожара. У ствари, преостала отпорност конструкције, која зависи од трајања изложености пожару, може се оценити уз коришћење карактеристика материјала и попречног пресека, као и информација о развоју пожара које пружа ватрогасна посада. Осим функција носивости и критеријуми раздвајања или изолације могу бити важни. Овај рад се бави горепоменутим мерама пасивне заштите од пожара. Посебан нагласак је стављен на процену оштећења и прикладност конструкције погођене пожаром, што је илустрованo на студији случаја.
 
 Кључне речи:
 Отпорност на пожар, оцена преостале носивости, експеримент.