Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 91-99


СЕИЗМИЧКИ ПРОРАЧУН И КОНСТРУКЦИЈСКО ОБЛИКОВАЊЕ ВИШЕСПРАТНИХ ОБЈЕКАТА ГРАЂЕНИХ У УНАКРСНО ЛАМЕЛИРАНОМ ДРВЕТУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.08
UDK: 624.011.1.042.7:691.116
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Цветковић, Радован; Стојић, Драгослав; Марковић, Немања
 
 Резиме:
 Почетак новог миленијума донео је револуцију у примени дрвета као материјала за градњу конструкција вишеспратних објеката различите намене. Унакрсно ламелирано дрво (CLT-cross laminated timber) је иновативни производ на бази дрвета који омогућава конструкцијско обликовање вишеспратних објеката уз низ предности од којих се издваја његово асеизмичко понашање. У овом раду дате су основе сеизмичке анализе вишеспратних објеката изведених у конструкцији од унакрсно ламелираног дрвета, начин обликовања веза конструкцијских елемената у складу са одговарајућим сеизмичким оптерећењем и преглед специфичних параметара који су део прорачуна, а засновани су на одређеним експерименталним опсервацијама.
 
 Кључне речи:
 унакрсно ламелирано дрво, конструкцијски детаљи, сеизмичка анализа.