Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 153-161


ЕЛАСТИЧНА КРИТИЧНА СИЛА УКРУЋЕНИХ I-НОСАЧА ОПТЕРЕЋЕНИХ ЛОКАЛИЗОВАНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.13
UDK: 624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бендић, Милица; Ћеранић, Александар; Ковачевић, Саша; Салатић, Ратко; Марковић, Ненад
 
 Резиме:
 У раду се разматра еластична критична сила изоловане плоче и челичног I-носача, оптерећених локализованим оптерећењем. Обрађени су носачи без вертикалних укрућења у зони уношења оптерећења, али са подужним укрућењима. Дат је утицај дужине оптерећења, као и дебљине појаса и укрућења на коефицијент избочавања. Резултати за прорачун коефицијента избочавања укљештене плоче и I-носача су упоређени и дати су предлози за побољшање прорачуна носивости I-носача датог у Eврокоду EN1993-1-5.
 
 Кључне речи:
 еластична критична сила, коефицијент избочавања, локализовано оптерећење.