Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 545-552


ИНКОРПОРАЦИЈА САВРЕМЕНИХ ЕНТЕРИЈЕРА У ГРАДОВЕ СА КУЛТУРНИМ И ИСТОРИЈСКИМ НАСЛЕЂЕМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.53
UDK: 711.557:930.85
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Штиклица, Моника
 
 Резиме:
 Нови развојни пројекат у делу Ријада, настоји да постане важан туристички центар, комбинујући историју и килтурно наслеђе са новим луксузним хотелима, стамбеним зградама и одмаралиштем. За сваког архитекту, постизање равнотеже у стварању нових објеката и њихових ентеријера у модерном духу поштујући наслеђе и историјуј, представља својеврсан изазов.
 
 Кључне речи:
 Дизајн, град са културном баштином , ентеријер, инкорпорација, луксуз