Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 49-56


НОВИ ОБЛИЦИ СУРАДЊЕ АКАДЕМСКЕ И ПОСЛОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗ ЕРАСМУС+ CBHE ПРОЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.04
UDK: 378.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бачић, Жељко; Послончец-Петрић, Весна
 
 Резиме:
 Претпоставка сваке модернизација студијских програма у високом образовању је разумијевање потреба заједнице и проведба интензивних конзултација са субјектима у заједници, представницима господарства, јавне управе, професионалних удружења и самих грађана. Успјех било којег студијског програма у заједници повезан је зато великим дијелом с разином умрежавања, односно постигнуте сурадње и разумијевања с представницима субјеката. Ерасмус+ пројекти Еуропске уније изградње капацитета у подручју високог образовања (CBHE ) подржавају модернизацију, доступност и интернационализацију високог образовања у партнерским државама. Поред главног циља, CBHE пројекти су фокусирани на осигурање одрживости нових образовних садржаја и облика у наставу на академским институцијама у партнерским државама. Осигурање одрживости повезано је с умрежавањем академских институција у партнерским државама са субјектима господарства, јавне управе и професионалних удружења те њиховог укључивања у образовне процесе на тим институцијама. Суђелујући у проведби више CBHE пројеката, било као водитељи (BESTSID и GEOBIZ) или партнери (SEED4NA и UN4DRR), питању сурадње академских институција са субјектима из господарства и јавне управе посветили смо посебну пажњу, изналазећи нове облике сурадње који ће резултирати успјешнијом модернизацијом студијских програма и у коначници оспособљавањем академских стручњака који ће бити боље припремљени за укључивање у господарство и јавну управу доприносећи свеколиком развоју и благостању. Проведене истраживања и анкете, разрада, тестирање и имплементација нових или модифицираних облика сурадње, као и нове разине комуникације примијењене су у наведеним пројектима. Намјера је овог рада представити активности и рјешења усмјерена постизању нових разина сурадње и разумијевања академске заједница с представницима господарства и јавне управе, као и указати на препреке у реализацији те сурадње.
 
 Кључне речи:
 модернизација студијских програма, господарско-академска сурадња, Ерасмус+ CBHE пројекти