Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 173-183


КОНТРОЛА НА СМИЦАЊЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ПРЕМА ЕН 1992-1-1: ОТВОРЕНА ПИТАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.15
UDK: 624.012.44.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Пецић, Ненад; Машовић, Снежана; Стошић, Саша; Машовић, Драган
 
 Резиме:
 Доказ носивости бетонских елемената на смицање који имају само минималну попречну арматуру постао је учестао проблем. Примећено је да је носивост на смицање бетонског елемента без прорачунске арматуре за смицање према Еврокоду 2 може бити знатно мање вредности од оне предвиђене ранијим кодовима. То је створило проблем при процени носивости постојећих конструкција које су изведене без осигурања арматуром за смицање. Генерално, Еврокод 2 не прави суштинску разлику између армирано-бетонских и претнодно напрегнутих елемената и у већини питања третира их на исти начин. Неколико клаузула у ЕН1992-1-1 које се баве контролом смицања су критички разматране у раду.
 
 Кључне речи:
 Бетонске конструкције, прорачун на смицање, Еврокод 2