Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 515-524


КОНСТРУКТИВНИ СКЛОП ПЛАФОНСКИХ АКУСТИЧНИХ ПАНЕЛА ЗА ДИФУЗИЈУ ЗВУКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.50
UDK: 534.84:692.54
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радомировић, Предраг
 
 Резиме:
 Развој технологије, са краја 20. и почетка 21. века, довео је до развоја софтверског пројектовања. Софтверском анализом акустике простора омогућено је пројектовање позоришних и концертних објеката високих акустичних перформанси. Насупрот новоизграђених објеката, високо квалитетне акустичности, много је позоришних и концертних објеката изграђених у прошлости који се одликују нижим квалитетом акустичности. Циљ овог рада је предлог решења конструктивног склопа за дифузију звука који би побољшао акустичне карактеристике постојећих концертних и позоришних објеката. Обликовање панела, органске форме, вршено је софтверским путем уз примену принципа Schroeder-овог дифузера звука. Осим дизајна акустичног панела, циљ овог рада јесте и обликовање префабрикованог конструктивног склопа у који је могуће уградити такве панеле. Предлог решења конструктивног склопа, који би носио акустичне панеле, предвиђен је тако да се састоји од: мембранске конструкције у виду оплате, коноидне бетонске љуске и стиродур панела. Софтверском анализом акустичности театарског простора са и без уграђених акустичних панела дошло се до резултата да би уградња истих допринела побољшању квалитета акустике простора. Обликовањем претходно наведеног плафонског елемента омогућила би се брза и лака уградња истих у постојеће позоришне и концертне објекте, што би допринело акустици простора.
 
 Кључне речи:
 Параметарско пројектовање; органске форме; акустика; дифузија звука; Schroeder-ов дифузер.