Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 619-620


MODERN EXTRAORDINARY STEEL STRUCTURES IN GERMANY
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.61
UDK: 624.014.2 : 725.391(430.131)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Pasternak, Hartmut
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи: