Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 397-406


КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА У САОБРАЋАЈУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.38
UDK: 656
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Павић, Милица; Јокановић, Игор; Свилар, Мила
 
 Резиме:
 Критична инфраструктура је општеприхваћен појам који описује инфраструктуру неопходну за обезбеђење основних потреба државе, привреде и друштва. Саобраћајна инфраструктура је генерално комплексна творевина која укључује различите дисциплине и компоненте, и током свог животног века бива изложена различитим утицајима. Генерално посматрајући, најважније саобраћајне везе у држави су увек карактерисане као критична инфраструктура. Међутим, за управљаче и локалне заједнице су критични готово сви путни и железнички правци јер би њихов губитак онемогућио слободно кретање и потенцијално довео до изолације заједница. Циљ рада је да се дефинише и објасни појам критичне инфраструктуре у саобраћају, посебно у контексту обезбеђења ресурса и предузимања управљачких акција ради заштите исте.
 
 Кључне речи:
 критична инфраструктура, саобраћај, управљање, процена, заштита