Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 141-147


ИСПИТИВАЊЕ PH ВРЕДНОСТИ РАСТВОРА ШЕЋЕРА У ШЕЋЕРАНАМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.14
UDK: 620.193.472 : 664.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Чех, Арпад; Касаш, Карољ
 
 Резиме:
 Познато је да раствори шећера имају хемијски агресивно дејство на бетоне и на цементне малтере, али не постоји ни пропис, ни стандард за испитивање корозије цементног камена услед утицаја раствора шећера или за пројектовање бетонских или АБ конструкција, које ће бити изложене овој врсти корозије. Постоје чак и различита мишљења да ли се ради о слабом, средњем или јако хемијски агресивном типу дејства на бетоне. У хемијски агресивним утицајима на бетон, један од најважнијих параметара је киселост средине, изражена у вредности pH. Аутори су у овом раду дали разултате изучавања pH вредности различитих раствора шећера, меласе и њихове комбинације, утицај концетрације шећера у растворима на pH вредност и њихову промену током времена. Резултати дају објашњење последицама штетног дејства раствора шећера, који се јављају пре свега у шећеранама, али и у другим објектима прехрамбене индустрије.
 
 Кључне речи:
 pH вредност, раствори шећера, корозија бетона