Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 55-61


ДОЊА И ГОРЊА ГРАНИЦА ОПТЕРЕЋЕЊА ПРАВОУГАОНИХ И КРУЖНИХ ПЛОЧА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.06
UDK: 624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ковачевић, Саша
 
 Резиме:
 Тема рада се односи на одређивање граничног оптерећења правоугаоних и кружних плоча по теорији пластичности. Представљене су две методе за прорачун критичног оптерећења, метода доње границе (lower-bound) или статичка метода и метода горње границе (upper-bound) или кинематичка метода. Прорачун горње границе оптерећења одређује се помоћу методе линије лома (yield line theory). Решења добијена овим методама дефинишу границе интервала критичног оптерећења. Приказане су основне поставке наведених метода и нумерички примери. Разматране су правоугаоне и кружне плоче са различитим условима ослањања, оптерећеним са једнакоподељеним и концентрисаним оптерећењем.
 
 Кључне речи:
 Kритично оптерећење, доња граница оптерећења, горња граница оптерећења, линија лома.