Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 45-54


НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА У ПРОГРАМСКОМ ПАКЕТУ ABAQUS
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.05
UDK: 624.04 : 004.4ABAQUS
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марковић, Немања; Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован
 
 Резиме:
 Армирани бетон (АБ) карактерише изражена нехомогеност која је последица материјалних карактеристика бетона, затим, квази-кртог понашања приликом лома. Ови као и други феномени изискују увођење материјалне нелинеарности приликом моделирања АБ конструкција. У овом раду се приказују начини моделирања АБ у софтверском пакету ABAQUS. Приказан је кратки теоријски преглед метода као што су: Concrete Damage Plasticity (CDP), Concrete Smeard Cracking (CSC), Cap Plasticity (CP) и Drucker-Prager model (DPM). Урађена је нелинеарна анализа двоспратног скелетног армирано бетонског рама примењујући методу CDP за моделирање материјалне нелинеарности бетона. Анализиране су зоне настанка оштећења, пропагација оштећења при повећању оптерећења као и однос угиба са нанетим оптерећењем.
 
 Кључне речи:
 Mетод коначних елемената, армирани бетон, пропагација прслина, моделирање, Concrete Damage Plasticity