Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 185-194


ВЕШТАЧЕЊА И СУПЕРВЕШТАЧЕЊА У ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.20
UDK: 528 : 347.948
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Трифковић, Милан; Маринковић, Горан; Борисов, Мирко
 
 Резиме:
 Вештаци геодетске струке се користе као доказна средства кад суд не располаже одређеним стручним знањем, нужним за сазнање одређених чињеница у споровима који се односе на област геодезије. У овом раду аутори су презентовали анализу најзначајнијих аспеката вештачења и супервештачења у геодетској струци, као и проблеме који их прате. На основу анализе идентификовани су најчешћи узроци због којих настају спорови, и дати конкретни предлози и смернице за њихово превазилажење.
 
 Кључне речи:
 Вештачења, супервештачења, геодетска струка, тачност снимања