Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 63-68


БИФУРКАЦИОНА СТАБИЛНОСТ УКРУЋЕНИХ ТАНКИХ ПЛОЧА ПРИМЈЕНОМ МЕТОДА СЛОЖЕНИХ КОНАЧНИХ ТРАКА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.07
UDK: 624.073 : 624.046.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Панчић, Александар; Борковић, Александар; Милашиновић, Драган
 
 Резиме:
 У раду се разматра бифуркациона стабилност танких плоча ојачаних гредама употребом метода сложених коначних трака. Постављеном формулацијом је могуће увести и тачкасте услове ослањања, што омогућава моделирање утицаја стубова. Према теорији бифуркационе стабилности, критично оптерећење плоча је добијено рјешавањем стандардног проблема својствених вриједности. Сложена трака се добија уношењем крутости греда и стубова у коначну траку равне љуске. Овакав приступ омогућава ефикасан прорачун укрућених плоча без потребе за увођењем додатних степени слободе. Програмски код је написан у софтверском пакету Wolfram Mathematica. Верификација модела је извршена кроз поређење са аналитичким резултатима као и онима добијеним комерцијалним софтверским пакетом.
 
 Кључне речи:
 Бифуркациона стабилност, критично оптерећење, ојачане плоче, метод сложених коначних трака