Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 125-134


УРЕЂЕЊЕ И ОБНОВА СЕОСКИХ НАСЕЉА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ
 
UDK: 528.46 : 332.26
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милан Трифковић, Горан Маринковић
 
 Резиме:
 У раду је разматран проблем уређења и обнове сеоских насеља у поступку комасације.
 
 Кључне речи:
 Уређење, сеоска насеља, комасација.