Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 135-140


УЛОГА КАТАСТРА У ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА
 
UDK: 528.4 : 911.375
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милан Трифковић, Петар Вучић
 
 Резиме:
 У раду је представљена незаобилазна улога катастра у планирању и изградњи градског подручја, као и могућности данашњег катастра да одговори свим захтевима који се пред њега постављају у склопу планирања и изградње градског подручја, узимајући у обзир број запослених у катастру који се баве овим пословима.
 
 Кључне речи:
 Катастар, планирање, план, изградња, градско подручје.