Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 135-147


СТВАРАЊЕ ДРЖАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ СВОЈИНЕ НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ И БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
 
UDK: 332.33 (497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Горан Маринковић
 
 Резиме:
 У раду су анализирани законски прописи, као исам поступак стварања државне и друштвене својине на подручју Србије и бивше Југославије. Дат је преглед међународних искустава у формирању земљишног фонда.
 
 Кључне речи:
 Земљишни фонд, државна својина, друштвена својина