Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 149-1157


АГРАРНА РЕФОРМА НА ТЕРИТОРИЈИ СУБОТИЦЕ
 
UDK: 346:332.2.021.8 (497.113 Subotica)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милан Трифковић
 
 Резиме:
 У раду је разматран закон о аграрној реформи, као и проблеми који су настали као последица његове примене. Анализирано је стварање земљишног фонда на основу Закона о аграрној реформи из 1945 г. на територији Војводине, као и на територији општине Суботица.
 
 Кључне речи:
 Аграрна реформа, земљишни фонд