Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 125-134


САМОВЛАСНО ЗАУЗЕЋЕ ЗЕМЉИШТА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ - УЗУРПАЦИЈА
 
UDK: 343.74
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Горан Маринковић, Мирко Борисов
 
 Резиме:
 У раду је разматран проблем самовласног заузећа земљишта у друштвеној својини – узурпација.. Анализирана су три специфична случаја узурпације шумског земљишта у КО Рипањ, као и претпоставке за стицање права власништва на основу узурпације.
 
 Кључне речи:
 Узурпација