Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 135-147


STVARANJE DRŽAVNE I DRUŠTVENE SVOJINE NA PODRUČJU SRBIJE I BIVŠE JUGOSLAVIJE
 
UDK: 332.33 (497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goran Marinković
 
 Rezime:
 U radu su analizirani zakonski propisi, kao isam postupak stvaranja državne i društvene svojine na području Srbije i bivše Jugoslavije. Dat je pregled međunarodnih iskustava u formiranju zemljišnog fonda.
 
 Ključne reči:
 Zemljišni fond, državna svojina, društvena svojina