Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1085-1090


VODIČ ZA INVESTITORE® - KAKO IZGRADITI OBJEKAT U REPUBLICI SRBIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.142
UDK: 69:330.322(036)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tomašević, Borislav T.
 
 Rezime:
 Aktuelan trenutak u Republici Srbiji, kada se na svaki način žele privući investitori, najpre strani, kao i evidentan nedostatak sveobuhvatno obrađene materije iz ove oblasti, doveo je do stvaranja autorskog dela „Vodič za investitore-Kako izgraditi objekat u Republici Srbiji“. Cilj „Vodiča“ je da investitorima, kako stranim tako i domaćim, olakša sagledavanje, razumevanje i rešavanje ukupne problematike izgradnje objekata, a samim tim i implementacije i zaštite njihovih investicionih projekata. Kompletna pravna, urbanistička, i građevinska procedura izgradnje objekata obrađena je na jednom mestu na originalan, jasan i pristupačan način a sve prema zakonskoj regulativi Republike Srbije.
 
 Ključne reči:
 Investitor, nepokretnost, objekat, izgradnja, zakon, procedura