Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021.год., стр. 55-64


МИКРОПЛАСТИКА У СЛАТКИМ ВОДАМА: ПРЕГЛЕД НАЧИНА УЗОРКОВАЊА И ПРАТЕЋИХ АНАЛИЗА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS39.05
UDK: 628.312.5:678.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Пастор, Кристиан; Исић, Биљана; Илић, Марко; Ачански, Маријана; Марковић, Милорад
 
 Резиме:
 Микропластика је присутна свугде у нашем окружењу (у слатким водама, у морским водама, у ваздуху, у храни и у пијаћој води). Она се сматра за значајно загађење, јер је потребно и до хиљаду година да би се ове честице разградиле. Са друге стране, микропласика има негативан утицај на здравље организама који су јој изложени. Честице микропластике могу носити са собом и друге врсте загађења путем процеса адсорбције. Пошто је значајни део спроведеног истраживања у овој области везан за морску воду, додатна разматрања која у фокусу имају слатке воде би могла бити од интереса. Овај рад даје кратак преглед и анализу начина мерења микропластике у слатким водама.
 
 Кључне речи:
 микропластика, реке, језера, узорковање, анализа