Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021.год., стр. 29-43


СВЕПРИСУТНОСТ ПЛАСТИКЕ: ПРЕГЛЕД ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИЗВОРА МИКРОПЛАСТИКЕ И САВРЕМЕНИХ НАЧИНА ДЕТЕКЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS39.03
UDK: 504.5:678.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Пастор, Кристиан; Исић, Биљана; Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Илић, Марко; Ачански, Маријана; Марковић, Милорад
 
 Резиме:
 Пластични полимери су присутни у свим аспектима савременог људског живота, а њихова производња се значајно повећава из године у годину. Микропластику (МП) чине пластичне јединице величине од 1 μм до 5 мм, свеприсутне у природи. Откривена је у води, земљи, ваздуху, храни и води за пиће и стога представља озбиљну претњу по људско здравље, посебно зато што је и добар адсорбент за хидрофобне токсичне материја, као што су ПАХ-ови, пестициди и др. Анализа МП из узорака животне средине захтева специфичне поступке припреме узорака. Да би се детектовале, идентификовале и окарактерисале честице МП, користе се разне методе, укључујући: оптичку и скенирајућу електронску микроскопију; инфрацрвену и Раман спектроскопију; гасну и течну хроматографију, са одређеним предностима и ограничењима. Иако се проблему МП посвећује све више пажње, ипак остаје мноштво питања која чекају да буду решена. Даље студије су неопходне да би се побољшале постојеће методе анализе, а додатна едукација да би се повећала свест шире јавности о овом новом проблему у природи.
 
 Кључне речи:
 Микропластика; Животна средина; Микрополутанти; Узорковање; Анализа; Здравствени ризик.