Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021.год., стр. 17-28


ЗАКОНОДАВСТВО О КРИТИЧНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, РЕГИОНУ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS39.02
UDK: 711.7/.8:340.134
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Павић, Милица; Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 Државе дефинишу критичну инфраструктуру на свој начин, имајући одређене сличне ставове, али и разлике у зависности од општег нивоа развоја, нивоа развоја и општег стања инфраструктуре, буџетских могућности, итд. Такође, постоје различити приступи процени ризика, методама заштите и пракси управљања уопште. У раду је представљена анализа постојећег законодавства о критичној инфраструктури у Републици Србији, као и упоређење са правном праксом у региону и Европској Унији.
 
 Кључне речи:
 критична инфраструктура, законодавство, процена ризика, заштита, управљање