Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39, 2021.god., str. 17-28


ZAKONODAVSTVO O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI U REPUBLICI SRBIJI, REGIONU I EVROPSKOJ UNIJI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS39.02
UDK: 711.7/.8:340.134
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pavić, Milica; Jokanović, Igor
 
 Rezime:
 Države definišu kritičnu infrastrukturu na svoj način, imajući određene slične stavove, ali i razlike u zavisnosti od opšteg nivoa razvoja, nivoa razvoja i opšteg stanja infrastrukture, budžetskih mogućnosti, itd. Takođe, postoje različiti pristupi proceni rizika, metodama zaštite i praksi upravljanja uopšte. U radu je predstavljena analiza postojećeg zakonodavstva o kritičnoj infrastrukturi u Republici Srbiji, kao i upoređenje sa pravnom praksom u regionu i Evropskoj Uniji.
 
 Ključne reči:
 kritična infrastruktura, zakonodavstvo, procena rizika, zaštita, upravljanje