Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 383-392


БЕЛЕШКА О АНАЛИЗИ РАВНОТЕЖЕ НАГНУТОГ ПРАВОГ ЛУКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.040
UDK: 624.04
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Димитрије
 
 Резиме:
 Томас Јанг је 1807. године објавио чланак о различитим конструкцијским облицима лажних лукова. Један од разматраних проблема била је стабилност двају правих лукова од опеке нагнутих један на други. У овом раду је, применом геометријског приступа у статичком испитивању, овај проблем аналитички обрађен, те је изведен израз за потпорну линију. Уз то је испитано гранично стање равнотеже, те је одређен минимални однос дебљине и дужине у функцији нагибног угла. У складу с тим, испоставља се да је Јангово решење нетачно, будући да је, уместо петнаест, чак двадесет опека стабилно у правом луку нагнутом под углом од шездесет степени.
 
 Кључне речи:
 потпорна линија, нагнути прави лук, статичка анализа, Томас Јанг